Notícies

M ª Mercè Pascual: uròloga de l'Hospital de Santa Maria becada per la UEA amb un viatge d'immersió urològica per hospitals americans.

La Societat Europea d'Urologia (EAU) juntament amb la Societat Americana d'Urologia (AUA) organitzen anualment un

programa d'intercanvi entre els dos continents. Un any són 3 Uròlegs Joves europeus amb un Uròleg Sènior que viatgen als Estats Units, i al següent any el mateix des dels Estats Units cap a Europa.   A
quests intercanvis coincideixen al final del seu recorregut amb el Congrés Americà o Europeu d'Urologia segons la destinació.

L'intercanvi del 2013 ha estat des d'Europa als Estats Units i ho hem realitzat i la nostra companya ha estat una de les quatre persones seleccionades.

Us passem la notícia què sortir publicada en el Butlletí Oficial de l'Associació Espanyola de Urologia

Àrea de comunicació, 7 de juny de 2013
AdjuntMida
Beca EAU a Merce Pascual URO Santa Maria.pdf96.29 KB
<< Torna