Notícies

Psicòlegs asseguren que es pot viure sense estrès en la societat actual

En la societat actual es pot viure sense estrès sempre que la societat disposi de les estratègies necessàries per afrontar
els problemes que se li presenten.  Així ho assegura la psicòloga clínica de l'Hospital Santa Maria de Lleida, Gemma Vall,
que també apunta que l'estrès és un concepte modern, encara que els humans sempre han tingut exigències a les que s'han enfrontat amb dificultats.
Vall afirma que l'estrès tal com s'entén col · loquialment no és un diagnòstic en si mateix. La ciutadania associa l'estrès amb el sofriment i, sempre que aquest sofriment interfereixi significativament amb el nostre funcionament habitual o ocasioni problemes en la salut física i psicològica cal valorar quina etiqueta diagnòstica corresponent als símptomes que refereix el pacient.

La psicòloga clínica assegura que l'estrès es troba en tots els sectors de la població malgrat que les dades de l'atenció sanitària, les dones solen consultar més entorn al sofriment en comparació amb els homes encara que això no vol dir que ells no ho pateixin.

Les raons de patir estrès poden ser vàries. Vall destaca les exigències d'estatus econòmic, professional i social, que s'han afegit a les exigències habituals de supervivència bàsica. Avui en dia, no només necessitem alimentar-nos si no posseir uns béns per gaudir amb unes amistats i poder tenir una bona feina. Aquests estatuts als quals Vall atribueix, en gran mesura, el sorgiment de l'estrès, estan patint un lleu revés al xocar amb una crisi que fa que, progressivament, la societat torna a conformar cobrint les seves necessitats més primàries.

Però tot i així, l'entorn és cada vegada més exigent i les persones tenen menys recursos personals per afrontar-lo. Tenint en compte, que en els últims anys les obligacions que cal assumir canvien ràpidament i, per tant, cal estar de manera constant desenvolupant nous recursos i aquest fet, també provoca estrès.

Des del punt de vista psicològic, Vall, assegura que cal valorar el cas de cada pacient per poder aplicar-li un tractament
adequat a la seva estrès.
Recuperar els hàbits saludables, instaurar activitats que resultin gratificants i practicar altres estratègies de regulació emocional com la consciència plena o meditació, són algunes de les solucions que especialistes com Vall, proposen i recomanen als seus pacients.

M. Romera
La Manyana, 5 de juliol de 2013


<< Torna