Notícies

Central de resultats

La central de resultats té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic.

Acreditació

L'acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.

Memòria

Memòria GSS per la Regió Sanitària Lleida 2014

Hospital sense fum

Institut Català d'Oncologia (ICO)  - Hospital Santa Maria de Lleida

Documents de Seguretat LOPD de GSS


4
Tramès per wxbasic a Dm, 30/06/2015 - 10:36.
<< Torna