Notícies

• Conveni entre l'ICS, l’IDI i GSS, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida (DOGC núm. 7458, de 20/09/2017).

 

  • RESOLUCIÓ SLT/2191/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida.
 
 
 
Comunicació GSS, 22 de setembre de 2017 

<< Torna