Foto Organització

Organització

Esquema de direcció

La missió de l'equip directiu d'infermeria és la d'exercir el lideratge en el desenvolupament de les cures pròpies d'infermeria facilitant els mitjans, l'estructura i un entorn adequat als diferents professionals i alumnes en pràctiques per aconseguir la satisfacció d'aquests tant en el seu desenvolupament professional com en l'aprenentatge i alhora aconseguir la satisfacció de tots els usuaris amb l'atenció d'infermeria.

 
Director de processos de continuïtat assistencial
 


 

Sra. Pilar Blanco Blanco           Sergi Pulido Hernández

Adjuntia a Direcció
pblanco@gss.scs.es                        spulido@gss.scs.es


 
Sra. Anna Sas Bota
Secretària Direcció
asas@gss.scs.es

 


<< Torna