Foto Organització

Organització

Reguisits CEIm i models de documents

  • Memòria de recursos – estudis de qualitat i/o indicadors  que impliquen extracció de dades per part de Secretaria Tècnica però no són competència del CEIm. (veure document word / veure document en pdf)
  • Sol·licitud d’emissió de factura – Taxes CEIm. (veure document

<< Torna