Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Enquestes a la ciutadania

La realització de les enquestes d'opinió dirigides als ciutadans tenen com a principal objectiu obtenir un coneixement rigorós de la percepció i valoració dels nostres usuaris per tal de millorar els nostres serveis a partir dels resultats obtinguts.

Gestió de Serveis Sanitaris, com a empresa proveïdora del Servei Català de la Salut, col•labora en el programa d’enquestes de satisfacció PLAENSA. Periòdicament es realitzen enquestes telefòniques, des del Departament de Salut, quan vostè ha estat atès en algun Servei de l’Hospital. Més informació

Formularis d'enquesta on-line : 

  RESPONEU L' ENQUESTA HOSPITALITZACIÓ

                                          

  RESPONEU L' ENQUESTA CONSULTES EXTERNES

                              

  

 

                                                             


<< Torna