Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Hospitalització

1. Estada a l'Hospital Universitari de Santa Maria. Lleida

2. Estada a l'Hospital Comarcal del Pallars. Tremp

Estada a l'Hospital de: 

- Hospital Universitari de Santa Maria

Un cop formalitzat el vostre ingrés al Servei d'Admissions, us indicaran on es troba l'habitació assignada.

Les habitacions són compartides. Us demanem que respecteu les normes de convivència i no utilitzeu la zona ni el mobiliari del vostre company/a d'habitació.

La informació mèdica la donarà el personal mèdic en les hores establertes en cadascuna de les Unitats d'hospitalització.

El silenci és molt important en els centres hospitalaris. El descans durant el dia i a la nit influencia favorablement en la recuperació dels pacients.

Li preguem que utilitzi un to de veu baix, així com que tingui cura amb el volum dels aparells elèctrics i electrònics.

Cal que porteu espardenyes i estris per a la higiene personal.

Durant la nit la porta principal de l'Hospital romandrà tancada per tal de garantir la seguretat del centre. Es pot accedir al centre a través de l'entrada situada al carrer Roda d'Isàbena, per la porta d'urgències.

Les visites

En cas de situació d'excepcionalitat i per garantir la màxima seguretat per als nostres usuaris i professionals les normes poden estar sotmeses a canvis. Si teniu dubtes, contacteu telefònicament amb nosaltres al 973727222 (Centraleta), 973727227 (Programació) o 973727174 (Unitat d’Atenció a la Ciutadania)

L'horari de visites és de 12h a 14h i de 16h a 20h.

Per tal d'assegurar el vostre benestar, no es permet l'estada de més d'un acompanyant per malalt. No es recomana la presència de menors de 12 anys a les unitats d'hospitalització. En el cas de visita d'un menor podrà anar acompanyat d'un adult.

Per norma general, a les habitacions es permet un màxim d’un acompanyant per pacient, i sempre preval el criteri assistencial. Qualsevol excepció al protocol de visites serà valorada per l’equip assistencial i gestionada des de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació de l’Hospital.

A les habitacions i al passadís, parleu fluix i disminuïu el volum del telèfon mòbil i del televisor.

El llit i el bany són d'ús exclusiu del pacient.

No està permesa l'alimentació aliena a l'hospital.

En cas de qualsevol dubte, consulteu amb el personal sanitari.

Timbre d'avís

Cada habitació disposa de dos timbres:


El primer, situat al costat del llit, permet avisar el personal d'infermeria que es posarà en contacte amb vostè mitjançant l'intercomunicador que hi ha al costat de la porta.

El segon timbre d'avís, situat a l'interior de la cambra de bany (amb una corda de color vermell), només cal utilitzar-lo en casos d'emergència.

Tabac

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, no està permès fumar en tot el recinte hospitalari.
 

Alta
L'alta l'autoritza el personal mèdic.

En el moment de l'alta rebreu l'informe mèdic i d'infermeria, que inclou un resum de la malaltia i del tractament que heu de seguir.

Per millorar el nostre funcionament i per al seu benefici, el dia de l’alta heu de deixar l’habitació a les 12h.

Si teniu alguna dificultat que retardi la sortida dins l'horari establert, comuniqueu el vostre problema a la supervisora de la Planta per tal de resoldre'l al més aviat possible.

Abans de sortir de l'hospital us lliurarem la documentació referent a l'alta hospitalària i, si li cal, la programació de la consulta externa.

 

Alta voluntària

Si decidiu abandonar l'hospital sense l'alta mèdica, heu de signar un document d'alta voluntària, assumint la responsabilitat.
 

Conegui i identifiqui als nostres professionals

L’uniforme i la targeta identificativa que porten els professionals de Gestió de Serveis Sanitaris, permet als ciutadans identificar a quin grup de treball pertanyen.

A la targeta hi figura el nostre nom, càrrec i també un color que permetrà que vostè identifiqui quin professional l'està atenent en tot moment.


  

 Hospital Comarcal del Pallars

Un cop formalitzat el vostre ingrés al Servei d'Admissions, us indicaran on es troba l'habitació assignada.

Les habitacions són compartides. Us demanem que respecteu les normes de convivència i no utilitzeu la zona ni el mobiliari del vostre company/a d'habitació.

La informació mèdica la donarà el personal mèdic en les hores establertes en cadascuna de les Unitats d'hospitalització.
El silenci és molt important en els centres hospitalaris. El descans durant el dia i a la nit influeix favorablement en la recuperació dels pacients.

Li preguem que utilitzi un to de veu baix, així com que tingui cura amb el volum dels aparells elèctrics i electrònics.

Cal que porteu espardenyes i estris per a la higiene personal.

Durant la nit la porta principal de l'Hospital romandrà tancada, de 21,00 a 08,00 hores i els caps de setmana i festius tot el dia. Es pot accedir al centre utilitzant la porta d'entrada del Servei d’Urgències (Planta 2)
 

Les visites

L'horari de visites és de 12h a 14h i de 16h a 20h.

Per tal d'assegurar el vostre benestar, no es permet l'estada de més d'un acompanyant per malalt. No es recomana la presència de menors de 12 anys a les unitats d'hospitalització. En el cas de visita d'un menor podrà anar acompanyat d'un adult.

Per norma general, a les habitacions es permet un màxim d’un acompanyant per pacient, i sempre preval el criteri assistencial. Qualsevol excepció al protocol de visites serà valorada per l’equip assistencial i gestionada des de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació de l’Hospital.

A les habitacions i al passadís, parlei fluix i disminuïu el volum del telèfon mòbil i del televisor.

El llit i el bany són d'ús exclusiu del pacient.

No està permesa l'alimentació aliena a l'hospital.

En cas de qualsevol dubte, consulteu amb el personal sanitari.


Timbre d'avís

Cada habitació disposa de dos timbres:

El primer, situat al costat del llit, permet avisar el personal d'infermeria que es posarà en contacte amb vostè mitjançant l'intercomunicador que hi ha al costat de la porta.

El segon timbre d'avís, situat a l'interior de la cambra de bany (amb una corda de color vermell), només cal utilitzar-lo en casos d'emergència.

Tabac

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, no està permès fumar en tot el recinte hospitalari.
 

Alta

L'alta l'autoritza el personal mèdic.

En el moment de l'alta rebreu l'informe mèdic i d'infermeria, que inclou un resum de la malaltia i del tractament que heu de seguir.

Si teniu alguna dificultat que retardi la sortida dins l'horari establert, comuniqueu el vostre problema a la supervisora de la Planta per tal de resoldre'l al més aviat possible.

Abans de sortir de l'hospital us lliurarem la documentació referent a l'alta hospitalària i, si li cal, la programació de la consulta externa.

Alta voluntària

Si decidiu abandonar l'hospital sense l'alta mèdica, heu de signar un document d'alta voluntària, assumint la responsabilitat.
 

Conegui i identifiqui als nostres professionals

L’uniforme i la targeta identificativa que porten els professionals de l’Hospital Comarcal del Pallars, Gestió de Serveis Sanitaris, permet als ciutadans identificar a quin grup de treball pertanyen.

A la targeta hi figura el nostre nom, càrrec i també un color que permetrà que vostè identifiqui quin professional l'està atenent en tot moment.
 

 


<< Torna