Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Voluntats anticipades i altres voluntats

 

És el document mitjançant el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat.

Full informatiu

Conegueu el document

Si voleu més informació, consulteu el Canal Salut

 


<< Torna