Notícies

Enquestes al ciutadà

La realització de les enquestes d'opinió dirigides als ciutadans tenen com a principal objectiu obtenir un coneixement rigorós de la percepció i valoració dels nostres usuaris per tal de millorar els nostres serveis a partir dels resultats obtinguts.
- Model d'enquesta.

Gestió de Serveis Sanitaris, com a empresa proveïdora del Servei Català de la Salut, col·labora en el programa d’enquestes de satisfacció PLAENSA. Periòdicament es realitzen enquestes telefòniques, des del Departament de Salut.
- Document 'La veu de la ciutadania'. Actualitzat amb dades 2014.

 


5
Tramès per wxbasic a Dm, 30/06/2015 - 09:22.
<< Torna