Notícies

Benvinguts a la pàgina web de Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. Ens satisfà obrir-vos la porta d'aquest mitjà creat amb la vocació de servir als ciutadans, únics propietaris a qui van dirigides les actuacions de tot l'equip humà de professionals que treballem en aquesta empresa. GSS ha evolucionat paral·lelament als canvis dels seu entorn, adaptant-se a les expectatives i necessitats dels ciutadans, eix principal de la nostra raó de ser. 

La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pel empleats públics, agrupada en funció dels nivells i el cossos

  Relació llocs de treball 2014

  Plantilla equivalent 2014

 Nombre i cost d’alliberats sindicals (total o parcial) amb indicació del sindicat


1
Tramès per wxbasic a Dm, 30/06/2015 - 10:33.
<< Torna