Notícies

Central de resultats

La central de resultats té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic.

 

Certificacions - Acreditacions

Gestió de Serveis Sanitaris disposa de diverses certificacions i acreditacions, tant a nivell de centres com de serveis i unitats, que constaten l'interès de l'empresa per treballar amb uns estàndards de millora contínua per oferir una atenció de qualitat a la ciutadania.

 

Memòria

Memòria GSS per la Regió Sanitària Lleida 2014

 

Hospital sense fum

Institut Català d'Oncologia (ICO)  - Hospital Santa Maria de Lleida

 

Documents de Seguretat LOPD de GSS


4
Tramès per wxbasic a Dm, 30/06/2015 - 10:36.
<< Torna