Notícies

Òrgan de contractació

El gerent de Gestió de Serveis Sanitaris està facultat com a òrgan de contractació en els contractes d’obres, subministraments, gestió de serveis públics, consultoria, assistència, serveis, com també en els restants contractes previstos en la legislació sobre contractació administrativa, per acord del Consell d'Administració de l'empresa, en sessió de data 26 de setembre de 2013.

Dades de contacte

Gerència - Assessoria Jurídica

Gestió de Serveis Sanitaris
Edif. Hospital de Santa Maria
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida

Telèfon: 973 72 72 22 ext. 1264/1266
Fax: 973 72 72 23
Adreça electrònica: [email protected]


Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Dades Registre Públic de Contractes

Enllaços d'interès

Contractació Menor 2014


6
Tramès per wxbasic a Dm, 30/06/2015 - 10:36.
<< Torna