Foto Organització

Organització

Convenis

Convenis Marc amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió i Serveis Sanitaris (GSS).

En la taula següent es mostren els convenis marc amb les diferents institucions formatives. Els centres que desitgin formalitzar un conveni marc amb nosaltres ens poden contactar a [email protected] o a [email protected].

  

Centre Formatiu
ICS
GSS
Estudis
Estat conveni
Departament Educació Formació Professional Dual
 
Vigent fins 27/05/2025
Departament Educació Formació Professional
 
Vigent fins 26/02/2025
Departament de Justícia 
 
Vigent fins 26/11/2025
 
Vigent fins 04/12/2021
 
Vigent fins 17/05/2025
 
Vigent fins 19/01/2025
 
Vigent fins 08/02/2025
 
Vigent fins 31/01/2022
 
Vigent fins 03/06/2023
 
Vigent fins 16/03/2022
 
Vigent fins 07/09/2022
 
Vigent fins 09/03/2023
Vigent fins 17/11/2025
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació

 


<< Torna