Foto Organització

Organització

Formació continuada

 

El capital humà  és el principal actiu d’una empresa  que no es  devalua desprès de la seva adquisició,  sinó que té un elevat potencial de creixement que cal potenciar. Formació i productivitat estan íntimament lligats. Assegurar que els professionals tenen la formació necessària per fer bé el seu treball  aconsegueix un retorn inversor  que  ajuda a obtenir el màxim rendiment professional.

Els canvis constants en el món sanitari i social,  la incorporació de les  noves tecnologies empenyen als professionals  a formar-se  al llarg de la seva vida laboral per poder afrontar els reptes que la quotidianitat  comporta.

Dins de GSS  es propicia a través de la Formació continuada l’ increment del coneixement, la capacitat d’ adaptació al canvi i l’ assoliment dels valors,    que  proporcionen als ciutadans una assistència sanitària i humanística de qualitat  extensiva a tota la població.

   Aquesta   necessitat d’actualització s’articula a través de :

·        Pla de Formació anual

·        Ajuts individuals de la formació

·        Permisos individuals de formació

·        Suport organització  Jornades i Congressos

·     Col·laboració amb diferents institucions com la Diputació de Lleida i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Resum Formació Continuada any 2018

 

Número accions formatives del Pla de Formació GSS  presencials a  Lleida 83
Número accions formatives presencials Pallars 11
Número accions formatives on line 19
Número accions formatives col·laboració diputació 19
Número accions formatives EAP 8
Número accions formatives contracte programa 6
Número accions formatives gestionades per el departament de Formació 146
Número de Jornades externes  realitzades 8
Número accions formatives individuals 40

   

Contacte: [email protected]

 


<< Torna