Foto Organització

Organització

Servei de manteniment

El servei de mantenimient de GSS és un servei especialitzat i imprescindible dins de l'organització.

És el servei encarregat de vetllar pel funcionament d'infraestructures i equipaments de l'empresa i encamina totes les seves accions a mantenir-ho en condicions òptimes i adequades per a permetre'n l'ús de forma eficient.


<< Torna