Notícies

Jornada informativa del projecte Essencial a la Regió Sanitària de Lleida

Amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte als professionals sanitaris de tot el territori català, l'equip del projecte Essencial ha iniciat una sèrie de reunions amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

El passat dimecres, 8 de maig, va tenir lloc a la Regió Sanitària de Lleida. A la reunió hi van assistir professionals, responsables de gestió d'atenció primària i de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Hospital Santa Maria i representants dels diferents proveïdors de la regió de Lleida. Es va presentar el projecte i es va mantenir un interessant debat sobre els elements facilitadors i les possibles barreres per a l'aplicació de les recomanacions Essencial.

El projecte “Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica” és una iniciativa que identifica pràctiques clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Entre els objectius específics destaquen informar la comunitat professional i la ciutadania sobre procediments que, segons l'evidència científica i el consens d'experts, no aporten beneficis per a la salut; fomentar la participació dels professionals sanitaris en la identificació de pràctiques de poc valor, i avaluar l'impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt de vista de procés com de resultats finals". És un projecte endegat pel Departament de Salut i està en la línia d’altres similars que es fan a nivell internacional, com el “do not do” del sistema de salut anglès i suposa traslladar a la pràctica clínica la millor evidència científica per facilitar la qualitat de l’atenció.

Més informació: http://essencialsalut.gencat.cat

Lleida, 10 de maig de 2013 


<< Torna