Notícies

La III Jornada de Psicopatia a Lleida aborda els nous reptes en l’estudi, la detecció i el tractament d’aquest trastorn que afecta l’1% de la població

Avui, Divendres, 3 de març, ha tingut lloc la III Jornada de Psicopatia a Lleida, amb el títol “Nous reptes en Psicopatia”, organitzada pel Grup d’Estudi de Psicopatia  de Lleida creat l’any 2000, i que aborda el trastorn psicopàtic des dels àmbits de la psiquiatria clínica i forense, la recerca i la docència. Aquesta jornada és el fruit de la col·laboració entre el Servei de Psiquiatria d’Adults de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Es tracta de la tercera jornada organitzada a Lleida sobre aquest trastorn de la personalitat complex que afecta un 1% de la població i es caracteritza per dificultats emocionals (fredor afectiva, falta d’empatia, encant superficial), conductuals (estil de vida antisocial i crònicament inestable) i de relació (manipulen i utilitzen als altres sense remordiments). Aquest trastorn té greus conseqüències en la nostra societat i genera un gran cost econòmic donat que la psicopatia s’associa molts cops a delinqüència i conductes violentes amb una alta taxa de reincidència. De fet, en els centres penitenciaris entre un 15 i un 25% dels interns tenen característiques psicopàtiques.
La jornada ha comptat amb la participació de 125 professionals de tots els àmbits directament o indirectament relacionats amb l’avaluació clínica i/o forense i el tractament de la psicopatia, així com els estudiants o personal en formació dins d’aquests àmbits.
L’objectiu general d’aquesta jornada és fer una revisió i actualització del fenomen de la psicopatia, principalment en l’àmbit de la pràctica clínica diària i en el de l’avaluació orientada a la intervenció tant en població infantil i juvenil com adulta. Com a objectius específics, la jornada d’enguany aprofundirà en el coneixement de la psicopatia femenina, i en les principals i més prometedores estratègies d’intervenció utilitzades en el trastorn psicopàtic en totes les edats.
Han inaugurat la jornada el director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Jordi Cortada; el director de Centres de Gestió de Serveis Sanitaris, Albert Tarrats; el director de Salut Mental de Gestió de Serveis Sanitaris i del Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Josep Pifarré; la directora de l’IRBLleida, Elvira Fernández; i el director de projectes del Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Joan Lluch.
Ha presentat la jornada Rafael Torrubia, professor titular de Psiquiatria, Psicologia Mèdica i Medicina Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Investigador Principal del Laboratori Humà (Unitat de Psicologia Mèdica) de l’Institut de Neurociències de la UAB, pioner en l’estudi i la recerca de la psicopatia a Catalunya.
Torrubia ha incidit en la “importància de la detecció precoç dels infants i adolescents que puguin tenir trets que recordin aquells que tenen els psicòpates adults, per tal de poder intervenir el més aviat possible i evitar que aquests trets acabin consolidant-se en una personalitat d’aquestes característiques”. El professor Torrubia ha destacat també la necessitat de tractar aquest tema sense estigmatitzar, “perquè estem parlant de nens i adolescents que poden tenir algun tret de conducta psicopàtica, però això no implica que tinguin o hagin de desenvolupar en un futur un trastorn psicopàtic”.
Durant la jornada s’han abordat quines són les característiques diferencials de la psicopatia femenina a la ponència “Com és la Psicopatia en la dona?”, a càrrec del Dr. Àngel Cuquerella, metge forense titular de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
En segon lloc, s’ha tractat el gran i controvertit repte del tractament en individus amb trastorn psicopàtic, a la ponència “Tractament de la psicopatia: fent possible l’impossible?”, a càrrec de la Dra. Iolanda Batalla, psiquiatra de l’HUSM de Lleida. En aquest sentit, Batalla ha destacat la importància d’aquesta jornada, ja que “s’ha fet una actualització sobre el tractament de la psicopatia, perquè fins ara es pensava que era un trastorn que no es podia tractar i, actualment, s’estan veient opcions de tractament que estan donant resultats”.
A la tarda, s’han exposat els resultats sobre una tècnica innovadora que ja ha demostrat la seva efectivitat sobre l’abordatge dels trastorns de conducta greus amb la ponència “La teràpia a través de l’aventura. Una intervenció terapèutica coadjuvant pels trastorns greus de conducta”, a càrrec de dos psicòlegs membres de l’Associació Experientia, Alexander Rose i Natalia Ruiz de Cortázar.
Per la seva banda, la Dra. Vanessa Pera, psiquiatra adjunta del CSMIJ – Sant Joan de Déu Terres de Lleida ha explicat que la jornada és important pel que fa a la recerca en psicopatia infantil i juvenil. Pera ha destacat la recerca que estan començant a fer amb la Universitat Autònoma de Barcelona, “es tracta d’un estudi mitjançant un marcador anomenat “emocions processals limitades”, per identificar aquest precursor en edat infantil”. Pera ha explicat que aquest estudi es troba en fase d’anàlisi de resultats, després de la recollida de mostres.
 

Comunicació GSS,  6 de març de 2017


<< Torna