Notícies

El Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida estrena noves instal·lacions

Dijous, 1 d’octubre, s’ha presentat l’ampliació del Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (HUSM), gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Gràcies a les obres d’ampliació de l’edifici existent, el CAS Lleida passa de 170 a 240 m2, compta amb noves instal·lacions entre les que destaquen dues consultes més, passant de 4 a 6, i sales per a teràpies.

La Dra. Margarita Puigdevall, directora del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l’HUSM, la Dra. Maite Utgés, coordinadora del CAS Lleida, i el responsable d’Infraestructures de GSS, Josep Marín, han estat els encarregats de presentar les noves instal·lacions, finançades per la Diputació de Lleida amb un cost de 316.000 euros. Durant la presentació, la Dra. Puigdevall ha explicat que “amb les noves instal·lacions esperem poder disminuir el temps d’espera per ser visitat a les consultes i es podran ampliar les activitats grupals que abans estaven limitades per l’espai existent”.
El CAS atén tant pacients amb addiccions toxicològiques (alcohol, cocaïna, cànnabis, etc.) com pacients amb addiccions no toxicològiques (com poden ser les addiccions al joc i altres addiccions comportamentals). Per tractar tot el ventall de pacients, el CAS compta amb dues unitats específiques de tractament: la Unitat de Joc Patològic i la Unitat de Patologia Dual Ambulatòria. Aquesta darrera tracta els pacients amb un trastorn mental sever que, a més, presenten un trastorn per ús de substàncies, i que representen entre un 60 i un 70 per cent dels casos, segons ha explicat la Dra. Puigdevall.
En el que portem de 2015, la coordinadora del CAS Lleida ha destacat un augment de les primeres visites per abús d’alcohol, en concret han visitat 199 pacients d’aquesta tipologia, que presenten conseqüències conductuals per aquest abús. La Dra. Utgés també ha destacat l’atenció de 92 pacients nous amb dependència de l’alcohol el que portem d’any. En aquest sentit, la Dra. Utgés ha explicat que “tenim la percepció que hi ha una certa relaxació de les mesures de prevenció del consum irresponsable d’alcohol”. El perfil dels pacients que abuses de l’alcohol són homes majoritàriament, de mitjana edat (de 30 a 50 anys) i també joves.
Pel que fa a altres addiccions, des del gener de 2015 han atès 41 pacients nous amb combinació de drogues, en bona part dels casos combinant cocaïna i alcohol. A més, també han augmentat els pacients joves derivats al CAS per circumstàncies legals, és a dir, per condemnes de trànsit, delictes relacionats amb el consum d’alcohol o tinença de drogues. En total des de principis d’any han atès 51 pacients per aquestes circumstàncies.
En aquest sentit, la Dra. Puigdevall ha volgut destacar que “no podem parlar de més abús d’alcohol sinó d’una detecció més elevada d’aquests casos que ara ens arriben al CAS, bé derivats d’un jutge, o bé per la demanda de visita per part de la família”.
El personal del CAS està compost per psiquiatra, metge especialista en medicina familiar i comunitària i en addiccions, psicòlegs clínics, treballadores socials, infermera, auxiliar d’infermeria i administrativa.
Pel que fa al funcionament del centre, la Dra. Puigdevall ha destacat les modalitats de tractament que s’hi segueixen: Desintoxicació ambulatòria versus hospitalària; Programa de manteniment amb Metadona (PMM); Programa de manteniment amb altres antagonistes opiacis (PAO); i Tractament ambulatori amb psicofàrmacs.

Comunicació GSS, 2 d'octubre de 2015


<< Torna