Notícies

Prova d'avaluació competencial del procés d'estabilització d'ocupació de GSS

Tres-cents vint-i-cinc professionals es presenten a la prova d’avaluació competencial del procés del pla d’estabilització d’ocupació de Gestió de Serveis Sanitaris

La prova s’ha fet el 12 de novembre a l’Edifici de la Facultat de Medicina i a l’Edifici de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la  Universitat de Lleida (UdL) i a l’Hospital Comarcal del Pallars.                                                                  

S’hi van presentar professionals  de diferents categories professionals del GRUP 2 (infermeria, fisioteràpia, treball social, educació social, logopèdia, optometria, teràpia ocupacional i nutrició) i del GRUP 1 Personal sanitari (facultatius/ives)

Uns 325 professionals sanitaris van optar als llocs de treball convocats per Gestió de Serveis Sanitaris, empresa pública que gestiona l’Hospital Universitari de Santa Maria i Hospital Comarcal del Pallars, que es van presentar a la prova d’avaluació competencial del procés d’estabilització d’ocupació,  que té l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública, de conformitat amb allò que preveu la convocatòria publicada al DOGC núm. 8926 del 30.5.2023 per la cobertura definitiva de llocs de treball de personal fix del grup professional 1 i 2 de personal sanitari.

 


<< Torna