Notícies

La Societat Espanyola de Cardiologia atorga el certificat d’excel·lència a la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de Lleida

La Unitat Territorial de Rehabilitació Cardíaca de Lleida, integrada per professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, ha estat distingida recentment amb el certificat d’excel·lència que atorga la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) en reconeixement als estàndards de qualitat en l’assistència als pacients que han patit una síndrome coronària aguda (obstrucció d’una artèria del cor) un cop han rebut l’alta hospitalària.

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca és una unitat multidisciplinària, integrada per especialistes en cardiologia, infermeria i fisioteràpia que atén, en un termini de dues setmanes després de l’alta hospitalària, a la pràctica totalitat dels pacients que han patit una síndrome coronaria aguda. Els objectius principals de la Unitat són reduir la morbi-mortalitat d’origen cardíac (que no torni a haver una síndrome coronària aguda) i també que els pacients recuperin la seva situació prèvia, tant des del punt de vista físic com de l’esfera psicosocial (personal, familiar i professional). Això es duu a terme mitjançant un programa de seguiment intensiu de deu setmanes durant les quals es realitza el control clínic, es fa entrenament físic controlat i s’ajusta exhaustivament el tractament farmacològic i no farmacològic per poder aconseguir el bon control dels factors de risc cardiovascular (hàbits tòxics, hipertensió arterial, dislipèmia, diabetis, sedentarisme, obesitat, estrès...). A més a més, s’assessora i educa el pacient amb l’objectiu que conegui la seva patologia, sigui capaç de controlar els factors que poden aguditzar-la i reconèixer els signes d’alerta. Més informació de la Unitat en aquest vídeo.

En uns mesos, està previst una ampliació del programa de Rehabilitació Cardíaca destinat a pacients encara més complexos com són els que pateixen insuficiència cardíaca.

Excel·lents resultats al registre RECALCAR

Un any més, el Servei de Cardiologia de Lleida també ha aconseguit excel·lents resultats en el registre RECALCAR de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Concretament, dels set paràmetres mesurats i comparats entre els diferents serveis de cardiologia dels hospitals espanyols, en tres (tots ells relacionats amb les malalties coronàries) el Servei de Cardiologia de Lleida obté la mortalitat ajustada per risc més baixa. Els resultats dels altres quatre paràmetres se situen dins del 25% millors.

RECALCAR és un estudi de la SEC que elabora un diagnòstic de situació sobre l’assistència cardiològica a Espanya i desenvolupa propostes de millora de la qualitat i eficiència en l’atenció al pacient amb cardiopatia al Sistema Nacional de Salut.

El doctor Fernando Worner, cap del Servei de Cardiologia de Lleida, ha afirmat que tant el certificat d’excel·lència per a la Unitat de Rehabilitació Cardíaca com els resultats del registre RECALCAR, mantinguts any rere any, demostren la gran qualitat en l’atenció al pacient cardíac de Lleida i ha destacat la gran tasca que desenvolupen tots els professionals que en formen part, incloent el gran treball de l’Atenció Primària en l’àmbit de la Cardiologia.


<< Torna