Notícies

Acrediten amb una certificació de qualitat les unitats d’Hemodiàlisi de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de l’Hospital Comarcal del Pallars

Les unitats d'Hemodiàlisi de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i l’Hospital Comarcal del Pallars (HCP) han superat satisfactòriament les auditories d'implantació del Sistema de gestió de qualitat, de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015, per part de l'Institut de Certificació ICDQ, empresa autoritzada pel Departament de Salut. La gestió clínica de les unitats esmentades depèn del Servei de Nefrologia de l'HUAV, responsable de l'atenció en nefrologia de la Regió Sanitària Lleida, Alt Pirineu i Aran. Amb aquesta certificació es confirma que el tractament amb hemodiàlisi a la Regió Sanitària Lleida ha estat objecte de les avaluacions i els controls establerts al sistema de certificació, i que ha seguit estrictes estàndards de qualitat.

La certificació assolida permet demostrar la implantació d'un sistema eficaç de gestió de la qualitat i el compromís amb la millora contínua en la prestació a la ciutadania dels tractaments amb hemodiàlisi. És la primera vegada que es reconeix la qualitat assistencial a l'atenció global al pacient amb malaltia renal dependent d'hemodiàlisi de manteniment.

Tal com reconeix el doctor Felipe Sarró, facultatiu especialista en Nefrologia i responsable de l'Àrea d'Hemodiàlisi a l'HUAV i l'HCP, “aquesta certificació ens permet quantificar les nostres actuacions de forma objectiva, mesurant el nivell de qualitat de totes i cadascuna d’elles, amb l'objectiu de millorar contínuament l'atenció als nostres pacients. Totes les actuacions que s'han dut a terme demostren la implicació d'una gran quantitat de persones que treballen en equip en benefici dels pacients des de la inauguració de la Unitat d'Hemodiàlisi de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, fa més de 40 anys”.

Obtenir aquest guardó ha estat possible gràcies a l'esforç compartit per part de diferents equips, assistencials i no assistencials, entre els quals s'inclouen, a més del mateix Servei de Nefrologia, les direccions i gerències territorials, els departaments de Qualitat, Direcció de Persones i Desenvolupament Professional, Serveis Generals, Servei de Farmàcia, Neteja, Logaritme i Seguretat d'ambdós hospitals, sense els quals aquesta acreditació no hauria estat possible.


<< Torna