Notícies

Els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria ja gestionen les baixes per cirurgia major ambulatòria

L’HUAV i l’HUSM tramiten des de fa unes setmanes les baixes laborals als pacients intervinguts per cirurgia major ambulatòria (CMA), que és aquella que no requereix ingrés hospitalari. D’aquesta manera, les persones que se sotmetin a una intervenció als dos centres no hauran de desplaçar-se per fer aquesta gestió personalment al seu CAP, com fins ara.

L’objectiu de la mesura és agilitzar els processos administratius i millorar l'experiència del pacient. Es calcula que seran entre 3.000 i 4.000 les persones que es beneficiaran cada any d’aquesta millora. Representen al voltant del 80% dels pacients de CMA anuals de la regió sanitària, que podria demanar una incapacitat temporal (IT) segons el diagnòstic associat.

D’aquest percentatge, un 10% requerirà una baixa inferior a 5 dies, per la qual cosa el centre hospitalari li farà la baixa i l'alta en el mateix acte administratiu. Pel que fa a la resta de pacients, el centre només els farà la baixa i el posterior seguiment es continuarà realitzant des de l'atenció primària i comunitària.

Gairebé 5.000 baixes per ingrés hospitalari gestionades

La Regió Sanitària Lleida va començar a desplegar al juliol de 2022 la gestió de les IT per ingrés des dels propis hospitals. Des d’aleshores i fins ara, s’han gestionat 4.718 comunicats relacionats amb baixes per l’ingrés. D’aquests, 2.476 corresponen a la primera baixa produïda per l’ingrés i els 2.242 restants són comunicats de confirmació que es generen de forma automàtica si al cap de 7 dies el pacient encara continua ingressat. De mitjana, cada mes s’han tramitat 214 comunicats relacionats amb la incapacitat temporal.

El projecte, impulsat pel Departament de Salut, s’emmarca dins el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària i Comunitària (PEiTAPiC), que treballa amb l’objectiu de reforçar aquesta línia assistencial i desburocratitzar les seves tasques. La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn. El 19% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari.


<< Torna