Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Suggeriments, agraïments i queixes

Per qualsevol suggeriment, agraïment o queixa poden contactar amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic: [email protected] o al telèfon 973 727 174

Si ho desitgeu, en l'apartat web de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania teniu a la vostra disposició l'imprès de queixes i agraïments.Consento que Gestió de Serveis Sanitaris tracti les meves dades amb la finalitat de gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments.Per tramitar la vostra queixa o reclamació heu d'adjuntar un document acreditatiu vigent (DNI, NIE o passaport).


Opcional


Informació bàsica sobre protecció de dades

Identificació del tractament: Registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamacions. Responsable del tractament: Subdirecció del Servei Català de la Salut (travessera de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia, 08028 Barcelona).

Finalitat: gestió dels programes de millora de la qualitat del sistema sanitari públic.

Conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades.

Legitimació: la base legal que habilita el tractament de les dades personals és l'exercici de poders públics.

Destinataris: les dades podran ser comunicades a tercers quan sigui estrictament necessari per a la gestió del servei o quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l'oblit, dret a la portabilitat de les dades i soŀlicitud de limitació presentant un escrit adreçat a la Subdirecció del Servei Català de la Salut. Heu d'indicar clarament a la vostra soŀlicitud quin o quins drets exerciu. 

Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament al web del Servei Català de la Salut (https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades).

Mitjançant l'enviament d’aquest formulari autoritzeu expressament el Servei Català de la Salut perquè pugui demanar als centres sanitaris la història clínica i pugui accedir-hi quan sigui necessari per resoldre la vostra reclamació.


<< Torna