Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació

Benvinguts a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació. Estem a la seva disposició per atendre'l personal i confidencialment.

Què fa la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació?

Principalment, vetllar pel compliment dels drets i deures dels ciutadans.

Rep i atén les seves queixes/reclamacions i suggeriments, que gestiona i respon sempre. Poden fer les seves aportacions mitjançant les bústies instal·lades al hall de l'Hospital, a totes les plantes hospitalàries o personalment a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania.

Quan es rep una reclamació/queixa es valora el contingut i, si és possible, es dóna la resposta o es resol al moment . Si la situació és més complexa, s'envia una còpia al responsable pertinent per tal d'estudiar el cas i gestionar-lo al més aviat possible.

Orienta i facilita informació referent a la “Guia pràctica de l'usuari/ària “ que permet als usuaris, conèixer els seus drets i deures, normativa i aspectes d'organització.

Recull l'opinió de la ciutadania amb l'objectiu d'incorporar la millora contínua als processos sanitaris. Disposem d'enquestes que podeu descarregar des del web o fer online.

- Hospital Universitari de Santa Maria

La Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació està ubicada a la planta baixa de l'entrada principal de l'Hospital (sala espera C)

L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 h de dilluns a divendres. Fora d'aquest horari hi ha uns fulls de reclamació/queixa a disposició dels usuaris al punt d'informació de l'Hospital o bé, podeu fer-ho online a l'apartat de suggeriments, queixes i agraïments .

La Unitat d'Atenció a la Ciutadania és la responsable de la Gestió del Programa de VoluntariatPer a poder realitzar activitats de voluntariat als nostres centres és necessari formar part d' alguna organització no governamental, entitat o de la Federació Catalana de Voluntariat Social.Preparem activitats lúdiques, com festes de Nadal i Reis...

Per a posar-vos en contacte amb la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació: [email protected]   Telèfon: 973727174 de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 hores .

- Hospital Comarcal del Pallars

Per ser atès a l’Hospital és necessari presentar al Servei d’Admissió i Atenció a l’Usuari un document que us identifiqui. El document que us identifica i acredita com a usuaris del sistema sanitari públic és la vostra targeta sanitària. En cas de disposar d’alguna assegurança heu de comunicar-ho al personal d’aquest Servei.

Acollida: En el moment de l’ingrés, se us facilitarà, juntament amb la carpeta d’acollida, el fulletó informatiu, full de drets i deures de l’usuari/ària de l’Hospital i un full de suggeriments.

El personal del Servei d’Admissió i d'Atenció a la Ciutadania, de tots els taulells: Hospitalització (entrada principal), Consultes Externes i Urgències, i la seva responsable, al despatx de la Planta 0, estem a la vostra disposició, per a qualsevol dubte o problema que us pugui sorgir relacionat amb la vostra atenció.

Telèfon: 973.65.22.55 - Fax: 973.65.14.87
 

Documents d'interès:

Guia pràctica de l'usuari/ària Hospital U. de Santa Maria Guia informativa Hospital Comarcal del Pallars    Carta de drets i deures 2015 canal@salut La meva salut
Guia pràctica de l'usuari  
 
Reclamació Agraïment   Suggeriment Document de Voluntats Anticipades 
sites/gss.cat/files/full-de-reclamacions.pdf     sites/gss.cat/files/full-de-suggeriments.pdf  Document de voluntats anticipades 
Conte nens operats Guia del pacient intervingut de Pròtesi de maluc i/o genoll   Política d'Atenció a la Ciutadania  Política de Participació Ciutadana 
         

Links d'interès:

         Guia per al respecte a la diversitat de     creences als centres sanitaris de Catalunya           Sociedad Española de Atención Usuario de la Sanidad
    Sociedad española de atención al usuario de la sanidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<< Torna